به گزارش «نود اقتصادی» در ۱۱ماهه سال جاری نزدیک به ۱۸۰۰ تن چاقو و دسته چاقو وارد کشور شده است. البته این مقدار به‌جز واردات چاقوی پزشکی است.