دکتر حسین درودیان اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص کاهش قیمت ارز اظهار کرد: سرعت افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته و رسیدن آن به رقمی مانند ۶۰ هزار تومان خیلی تند بود و از لحاظ تکنیکال می‌توانستیم آن را ناپایدار حساب کنیم. شواهد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کاهش یکباره در قیمت ارز بیشتر تحت تاثیر چشم اندازهای گشایش ارزی است.

وی بیان کرد: اتفاقات اخیر هم شرایطی را فراهم کرد تا چشم انداز گشایش ارزی به وجود بیاید و ترسی که برای کاهش قیمت دلار ایجاد شد، صف‌های خرید ارز را جمع کند. 

حسین درودیان افزود: مرکز مبادلات ارزی در پیک افزایش قیمت دلار ایجاد شد و بعد از ایجاد آن هم شاهد گران شدن ارز بودیم، زیرا قواعد حاکم بر آن چندان روشن نبود و تغییر می‌کرد. این موضوع تردیدهای نهاد تصمیم گیر یا همان بانک مرکزی را نشان می‌داد و شرایطی را ایجاد می‌کرد که تعیین قیمت ارز در آن برای فعال اقتصادی چندان باور پذیر نباشد ولی به مرور شرایط حاکم بر آن بهتر شد. چون کاهش قیمت دلار را تحت تاثیر احتمالا گشایش ارزی می‌بینم، بنابراین به تداوم ریزش‌های بیشتر در بلند مدت خوش بین نیستم. هر چند در کوتاه مدت احتمال نزدیک شدن قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان وجود دارد.