به گزارش «نود اقتصادی» براساس بند «ج» تبصره ۸ لایحه بودجه، در سال آینده مقرر شده نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخل و وارداتی صرفا به نرخ قیمت‌تمام شده و تک‌نرخی عرضه شود.

پیش‌بینی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این است با حذف یارانه، قیمت کود شیمیایی بیش از ۴ برابر افزایش یابد.

کارشناسان می‌گویند گرچه همه یارانه کود شیمیایی به کشاورزان نمی‌رسد و در قالب رانت، عده‌ای سودجو از آن بهره‌مند می‌شوند اما آزادسازی قیمت کود بدون سیاست‌های جبرانی در قیمت محصولات کشاورزی، منجر به ضرر و زیان کشاورزان و کاهش تولید خواهد شد، چراکه آزادسازی قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. در این صورت، عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی تبعات سنگینی برای کشور در برخواهد داشت.