به گزارش «نود اقتصادی»، در پی درج اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر مشکلات حادث شده در تحویل سکه های ربع بهار آزادی به مردم از طریق بورس کالا و بانک رفاه کارگران ، روابط عمومی این بانک توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد. 

ازدحام ایجاد شده در بانک رفاه برای تحویل ربع سکه های خریداری شده متقاضیان از بورس کالا به این دلیل است که تنها یک مرکز از سوی سازمان بورس برای این منظور تعیین شده است.

با توجه به درخواست این بانک از بورس کالایی سکه برای افزایش تعداد شعب منتخب جهت تحویل سکه ، تاکنون بورس قابلیت  امکان تخصیص  کد مجزا  برای شعب منتخب را به دلیل زیر ساختهای بورس نداشته است.  
ضمن اینکه ظرف سه تا چهار روز آینده مرکز جدیدی از سوی بانک رفاه تعیین و برای تحویل سکه در سیستم تعریف خواهد شد. 

در این بانک تاکنون روزانه به 1300 نفر حتی در روزهای جمعه سکه تحویل شده و می شود 

خاطر نشان می سازد بانک رفاه به عنوان انباردار و توزیع کننده بورس کالا بوده و هیچ گونه نقشی در خرید و فروش سکه ندارد. بر اساس بند ۱۳  اطلاعیه صادره شده از سوی سازمان بورس کالا ، از تاریخ 1401/11/1 تاکنون متقاضیان برای دریافت ربع سکه از خزانه بانک رفاه طی زمانبندی تعیین شده مراجعه نموده و برای دریافت سکه به بانک مراجعه می کنند. 

در خصوص هزینه انبارداری سکه ، طبق بند ۱۰ اطلاعیه مذکور مبلغ ۱۰۰۰ ریال روزانه به ازای هر قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی در نظر گرفته شده و با توجه به ازدحام مشتریان برای دریافت سکه در سیستم نوبت دهی، بدیهی است تا زمان اخذ سکه مبلغ فوق در سیستم بورس محاسبه و درهنگام ترخیص سکه اخذ می شود و بانک هیچگونه دخل و تصرفی در این خصوص ندارد . ضمن اینکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در بانک و برای جلب رضایت متقاضیان ، چنانچه فرایند تحویل سکه برای متقاضی در بانک رفاه بیش از 5 روز کاری طول بکشد ، مازاد بر 5 روز بانک رفاه هزینه انبارداری را خود متقبل خواهد شد و هزینه ای از مراجعه کنندگان اخذ نمی شود