به گزارش «نود اقتصادی» براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، درآمد شهرداری از برج میلاد درحالی برای سال آینده فقط ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است. 

همچنین در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ از رقم ۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده امسال، حدود ۴۱ میلیارد تومان آن محقق شده است. 

به عبارتی، رقم پیش‌بینی شده برای درآمد شهرداری از برج میلاد در سال آینده کاهش ۹۳ درصدی نسبت به رقم سال ۱۴۰۱ دارد.

خبرنگار: میلاد قاسمی