عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: وقتی در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی صحبت می شود باید شرایط اقتصاد ایران را از همه جوانب در نظر گرفت. ما در یک شرایط استثنایی در دنیا قرار داریم و تحریم‌های بی‌سابقه‌ای به اذعان دشمنان بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

وی بیان کرد: در روزهای اخیر بسیاری از افراد اقتصاد خوانده و تحلیلگر بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران و فشارهای بین المللی مستقلا در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی تحلیل ارائه می‌کنند، در حالی این تحلیل‌ها در شرایط عادی قابل ارائه است نه در شرایط خاص فعلی کشور.

انصاری گفت: افزایش نرخ سود بانکی حتما تبعات منفی هم دارد اما در شرایط فعلی ما باید کلیت اقتصاد کلان کشور و بازارهای مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ما ناگزیر به افزایش نرخ سود بانکی هستیم و این تصمیم براساس اختیار ما نیست. 

مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: در شرایط فعلی باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند تا کلیت اقتصاد کشور به یک آرامش برسد و بازارهایی مثل ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و... که تحت تاثیر اغتشاشات اخیر دچار هیجان شده به سمت آرامش حرکت کند. 

وی افزود: البته افزایش نرخ سود بانکی بخشی از پازل کنترل شرایط اقتصادی کشور است و باید در کنار آن برای کنترل بازارهایی مثل بازار ارز اقداماتی دیگری را هم انجام داد که خوشبختانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به مرور در حال انجام آن اقدامات است.