به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران کارگاه آموزشی و توجیهی نحوه بهره‌مندی از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران با عنوان تنظیم قراردادهای اسناد لازم مرتبط با صندوق با حضور سید امیر برهانی سرپرست صندوق ضمانت صادرات ایران و علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور در سالن آمفی‌تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

سید امیر برهانی در این کارگاه آموزشی گفت: با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر صادراتی قلمداد کردن درآمدهای حاصل از جذب گردشگران ورودی و با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاههای مربوطه مبنی بر تسری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به حوزه گردشگری، این مهم انجام می گردد.

وی افزود در اجرای مصوبه هیات دولت این صندوق آمادگی دارد جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های گردشگری که مورد تایید سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت میراث فرهنگی وگردشگری باشند، تضمین لازم ارائه نماید و همچنین برای قراردادهای ورود گردشگر که به دلایل بروز ریسکهای سیاسی و تجاری لغو می گردد با کمک همتایان خود پوشش بیمه ای ارائه نموده و خسارت های مربوطه را پوشش دهد. در ادامه وی افزود صندوق ضمانت صادرات ایران قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری داخلی که جنبه ارز آوری دارد را نیز تحت پوشش بیمه سرمایه گذاری قراردهد .

در پایان برهانی تصریح کرد، به منظور آشنایی بیشتر شرکت های گردشگری با خدمات بیمه ای و ضمانت نامه ای، صندوق ضمانت صادرات ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری حضور فعال خواهد داشت.