به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه داده‌های مرکز آمار ایران از درآمد شهرنشینان و روستانشینان در دوره قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد در آخرین سال‌های رژیم پهلوی درآمد شهرنشینان ایرانی ۲/۷ تا ۲/۹ برابر روستاییان کشور بوده که این مقدار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهبود خدمات‌رسانی، سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های عمرانی مناطق روستایی، توسعه خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، اعطای یارانه‌های نقدی و توسعه بیمه روستایی، کاهش یافته و به ۱/۶ تا ۱/۸ برابر رسیده است.