دکتر بیژن عبدی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این اقدام از این جهت که سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، اقدام خوبی است.

با توجه به التهابات بازارهایی مثل نرخ ارز، طلا، خودرو و... نیاز است که بانک مرکزی در این زمینه تدبیر کرده و با افزایش نرخ سود آرامش را به بازارها تزریق کند. البته برای ثمربخش شدن این سیاست در بلند مدت باید اقدامات موازی نیز انجام شود تا شاهد رکود نباشیم و هزینه‌های تولید از این ناحیه افزایش پیدا نکند. 

بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز ابتدا نرخ ۲۸۵۰۰ را برای بازار نیما تعیین کرد چون ثابت نگه داشتن نرخ مقدمه ثبات است. افزایش نرخ سود بانکی هم اقدام مکمل ثبات بخشی به بازار ارز به حساب می‌آید.

اما باید در نظر داشت که نباید توقعات را از بانک مرکزی بالا برد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بازارهای مختلف را ساماندهی کرد. افزایش نرخ سود زمینه کاهش خلق نقدینگی در بانک‌ها را فراهم می‌کند ولی اقدامات دیگری مانند مدیریت نرخ سود سپرده‌های بین بانکی و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قدم‌های دیگری هستند که باید این زمینه برداشت. 

خلق پول در بخش غیر رسمی اقتصاد باید کاهشی شود که بانک‌های خصوصی به نوعی نماینده آن‌ها به حساب می‌آیند. این مجموعه اقدامات می‌تواند به ثمر بخش‌تر شدن افزایش نرخ سود بانکی کمک کند.