به گزارش «نود اقتصادی» اخیرا روزنامه حزب کارگزاران سازندگی با تیتر کنایه‌آمیز «دور افتخار با بورکینافاسو»، به تمسخر حضور زنان کشورهای غیراروپایی در اجلاس بین‌المللی زنان تاثیرگذار پرداخته که با حضور ۳۰۰ فعال اجتماعی و نخبه از ۹۶ کشور در تهران برگزار شد.

نگاهی به آمارهای تجارت کشور بورکینافاسو نشان می‌دهد، نگاه تحقیرآمیز روزنامه سازندگی بدون درک موقعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور آفریقایی بوده است. برای مثال، در بخش واردات کالایی، مهمترین مبادی واردات بورکینافاسو در سال ۲۰۲۱ شامل کشورهای چین، ساحل‌عاج، فرانسه، آمریکا، غنا، هند، روسیه، هلند، ترکیه، آلمان، توگو، ژاپن، کره جنوبی و انگلیس بوده است.

در بخش صادرات نیز، مهمترین مقاصد صادرات کالایی این کشور در سال گذشته شامل کشورهای سوئیس، هند، سنگاپور، ساحل‌عاج، مالی، آمریکا، غنا، فرانسه، توگو، نیجر، موریس، بلژیک، چین، دانمارک، هلند، امارات، آلمان، انگلیس،ایتالیا و یونان بوده است.

قابل ذکر است در دوره ۸ ساله دولت روحانی نیز به دلیل همین نگاه‌ و عدم درک موقعیت کشورهای آفریقایی، دولت روحانی و اتاق بازرگانی توسعه تجارت با آفریقا را از اولویت خارج کردند، درحالی‌که طی ۱۵ سال اخیر کشورهای توسعه‌یافته به مهمترین شرکای آفریقا تبدیل شده‌اند.