به گزارش «نود اقتصادی» طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود ارائه داده، نهادهای بین‌المللی میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال آینده را حدود ۹۷ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

طبق این آمارها، کمترین برآورد از قیمت هر بشکه نفت در سال آینده مربوط به پیش‌بینی  اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اکسفورد انرژی است. این دو نهاد قیمت هر بشکه نفت را در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۲ تا ۹۳ دلار برآورد کرده‌اند. همچنین بالاترین برآورد نیز مربوط به گولدمن ساکس با بشکه‌ای ۱۱۰ دلار بوده است. همچنین در بودجه کشورهای نفتی نیز قیمت نفت بودجه‌ای عمدتا بین ۷۰ تا ۸۰ دلار پیشنهاد شده است.

قابل ذکر است رقم پایین قیمت نفت در بودجه کشورها به این معنی نیست که آنها قیمت نفت در بازار را حدود ۸۰ دلار برآورد می‌کننند بلکه این رقم جنبه‌های احتیاطی دارد تا در صورت رخداد منجر به ریزش قیمت نفت، منابع بودجه با اعداد موهومی بسته نشود.