به گزارش «نود اقتصادی» طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) متوسط نرخ تورم ۳۸ کشور صنعتی عضو این سازمان در ماه اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۰/۷ درصد رسیده است. 

طبق این گزارش، نرخ تورم مواد غذایی در کشورهای عضو OECD در اکتبر امسال به ۱۶/۱ درصد رسیده که این رقم بالاترین نرخ تورم مواد غذایی از ‌۱۹۷۴ تاکنون است. 

اما بخش مهم گزارش OECD مربوط به تورم حامل‌های انرژی است. طبق گزارش این سازمان، میانگین تورم یکساله حامل‌های انرژی در ماه اکتبر به ۲۸/۸  درصد رسیده است. این مقدار در منطقه یورو ۴۱/۵ درصد و در اتحادیه اروپا نیز ۳۸/۷ درصد بوده است.

در بین ۳۸ کشور عضو سازمان OECD، نرخ تورم سالانه انرژی در ترکیه با ۱۳۷ درصد رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از این کشور، هلند با تورم ۹۹/۸ درصدی دوم، ایتالیا با ۷۱ درصد سوم، لیتوانی با ۶۳/۲ درصد چهارم، بلژیک با ۶۳ درصد پنجم، استونی با ۶۰ درصد ششم و انگلیس با ۵۸/۶ درصد هفتم است.