آمارهای خیالی روزنامه اعتماد از کجا آمده است؟ 

به گزارش «نود اقتصادی» روزنامه اعتماد طی روزهای اخیر در مطلبی مدعی شد؛ مرکز آمار ایران سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز به ازای هر نفر در کشور را ۴ کیلوگرم اعلام کرده که از مصرف گوشت قرمز اغلب کشورهای عربی بسیار کمتر است. 

بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد مرکز آمار ایران در هیچ اظهارنظر یا انتشار داده‌های آماری مصرف گوشت قرمز را ۴ کیلوگرم اعلام نکرده است. پیش از این نیز روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز»، مصرف گوشت قرمز در ایران را به نقل از مرکز آمار ۳ کیلوگرم اعلام کرده بود.  

هرچند دلیل این استنادات دروغ برای سیاه‌نمایی مشخص نیست، اما بررسی آمارهای رسمی شامل آمار واردات گوشت قرمز، آمار کشتار رسمی در کشتارگاه‌ها و آمار خارج از کشتارگاه‌های رسمی (شامل آمار کشتار در روستاها و کشتار برای مراسم‌های خاص و ...) نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز برخلاف ادعاهای اخیر، از ۷/۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۶/۸ کیلوگرم تا سال ۹۸ و ۹۹ و به ۹/۳ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

قابل ذکر است افزایش قابل‌توجه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ ناشی از رفع محدودیت‌های کرونایی (باز شدن تالارها و ...) و همچنین قیمت نسبتا پایین گوشت قرمز در سال گذشته بوده است.