به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم پیشنهاد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی داده شد اما در آن زمان نه دولت راضی بود و نه اینکه رأی نمایندگان به حد نصاب رسید بنابراین این تفکیک صورت نگرفت و امروز برای این تفکیک دیگر وقت نیست.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که در بحران هستیم نمی‌توان این کار را انجام داد به طور مثال در میدان جنگ نمی‌توان گفت لشکر بیایید می‌خواهیم آرایش جنگی را تغییر دهیم در حال حاضر هم همین وضعیت است در شرایط بحران هستیم بحران مسکن و راه خودش دست کم از جنگ ندارد بنابراین در حال حاضر این اصلاً به صلاح نیست.

یوسفی افزود: تفکیک وزارتخانه یک سال تا یک سال و نیم زمان می‌برد و این هم دلیل دیگری است. اگر اول کار دولت بود زمان برای تفکیک داشتیم و هماهنگی هم انجام می‌شد اما امروزه هماهنگی نمی‌شود کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر دولت وزیر را معرفی کند تا بحران مسکن و راه حل شود. این بحران‌ها با مدیریت بهبود پیدا خواهد کرد.