به گزارش «نود اقتصادی»، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور اظهار داشت: توقف بیش از حد کشتی‌ها روی دریا و کنار اسکله‌ها، هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند. برای کاهش میزان توقف کشتی‌ها می‌توان با اصلاح فرآیندها و اتصال سامانه‌های بین ارگان‌های ذی‌ربط مانند گمرک، شیلات، بنادر و وزارت بازرگانی فرآیند خدمت رسانی را تسهیل کرد.

وی بیان کرد: ارگان‌های مختلفی به دنبال تسهیل تجارت هستند. اما گاهی اوقات، موازی‌کاری‌ها شرایط را برای تجار سخت می‌کند،  از این رو علیرغم اینکه بخشی از نیازهای کشور باید از طریق واردات از بنادر تامین شود، ضرورت دارد جهت‌گیری حوزه بنادر به‌جای واردات محوری بیشتر به سمت صادرات برود.

معاون رئیس جمهور افزود: ظرفیت‌های داخلی کشور رو به توسعه است. بخش عظیمی از اقتصاد در حوزه صادرات و واردات در حوزه دریایی است و این امکان وجود دارد که ساختار بنادر به این سمت حرکت دهیم.