به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت ماهانه آمار و گزارشی را با موضوع رصد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی منتشر می‌کند. این گزارش از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استخراج می‌شود.

در بخش شاخص تولید فعالیت‌های صنعتی و معدنی بررسی آمارها نشان می‌دهد طی ۷ماهه امسال این شاخص نسبت به ۷ماهه  سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت رشد ۵ درصدی و در بخش معدن نیز رشد ۳/۶ درصدی داشته است. 

همچنین بالاترین رشد در بین فعالیت‌های صنعتی و معدنی مربوط به تولید منسوجات با ۳۷ درصد، خودرو و قطعه‌سازی با ۳۰ درصد و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۲۶/۴ درصد بوده است. 

محصولات فلزی با ۱۸/۱ درصد و کاشی و سرامیک با ۱۳/۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. محصولات غذایی با ۱۰/۳ درصد، شیمیایی با ۶/۸ درصد و تجهیزات برقی با کمتر از نیم درصد، سه بخشی هستند که شاخص تولید آنها نسبت به ۷ماهه سال گذشته کاهش داشته است. 

همچنین بررسی شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی نشان می‌دهد میانگین رشد شاخص صنعتی در ۷ماهه امسال  ۹/۹ درصد و برای بخش معدن ۹/۳ درصد بوده است. در بخش فروش، شاخص فروش فعالیت‌های خودرو و قطعات با رشدذ ۴۹/۵ درصدی در رتبه اول قرار دارد. منسوجات با نزدک به ۴۸ درصد دوئم و تجهیزات برق با ۴۴ درصد سوم است. ماشین‌آلات و تجهیزات با ۳۱/۶ درصد و کاشی و سرامیک با ۲۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما شاخص فروش در سه بخش دارو با ۷ درصد، مواد غذایی و آشامیدنی با ۶/۳ و شیمیایی با کمتر از نیم درصد، با کاهش روبرو شده است. به نظر می‌رسد عمده کاهش فروش در بخش دارو و غذا به دلیل حذف رانت ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها بوده است.

 

خبرنگار: اسماعیل کوهی مقدم