به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، کشورمان در ۷ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۷ هزار تُن به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار بنزین به کشورهای مختلف صادر کرده؛ این درحالی است که در ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۰ این مقدار، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن به ارزش ۶۶۸ میلیون دلار بوده است. به عبارتی، صادرات بنزین ایران در ۷ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی و ارزش کاهش ۷۹ درصدی داشته است. 

قابل ذکر است افزایش مصرف بنزین در داخل دلیل اصلی کاهش صادرات بوده است، به طوریکه مصرف روزانه بنزین کشور از ۷۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ و  ۸۶ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در سال جاری رسیده است.

حذف محدودیت‌های کرونایی و افزایش سفرها و بدون تغییر ماندن قیمت بنزین از دلایل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است.