به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بین‌المللی از حدود ۹/۵ میلیون تن تولید خرمای جهان، ۱۳/۵ درصد آن را ایران تولید می‌کند.

این مقدار تولید، ایران را در رتبه سوم جهان پس از مصر و عربستان سعودی قرار می‌دهد. همچنین در بخش صادرات نیز ایران با صادرات ۲۹۶ میلیون دلاری خود، پس از تونس در رتبه دوم جهان قرار دارد. 

قابل ذکر است عملکرد تولید خرمای ایرانی در هر هکتار ۸/۳ تن است. این درحالی است که عملکرد تولید خرما در مصر ۳۳ تن در هکتار، در عربستان بیش از ۱۰ تن، در عمان حدود ۱۵ تن، در چین ۱۲/۷ تن و در سودان ۱۱/۸ تن است.