به گزارش «نود اقتصادی»، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهار داشت: همان طور که اتاق اصناف ایران و تهران اعلام کرد، هیچ واحد صنفی تعطیل نیست و تمام واحدها مانند روزهای گذشته فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: در صنف لوازم خانگی نیز تمام مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و پاساژها باز و آماده خدمت به مردم هستند. واحدهای صنفی مشکلات خاص خود را  دارند و در شرایطی که تا حدودی میزان فروش کاهشی بوده است واحد صنفی هیچ دلیلی ندارد که مغازه خود را تعطیل کند چرا که هر یک روز تعطیلی صدمه مالی زیادی به واحد صنفی وارد می‌کند.

پازوکی افزود: از طرفی صنف لوازم خانگی اراذل و اوباش نیستند که واحد خود را با فراخوان تعطیل کنند و به اغتشاشگران بپیوندند. صنف لوازم خانگی و هر صنف دیگری که با مشکل روبه‌رو است می‌داند که چالش‌های خود را باید در درون خود حل کند لذا تمام صنوف با اغتشاش که باعث ناامنی می‌شود به شدت مخالف هستند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: در روزهای اخیر تمام واحدهای صنفی، فروش لوازم خانگی را مانند گذشته دنبال می‌کنند و هیچ اتفاق جدید و خاصی در این بخش رخ نداده و نخواهد داد. در این میان گزارش بازرسان ما هم نشان می‌دهد که بازار امین حضور که قطب فروش لوازم خانگی است، روال طبیعی خود را دارد و هیچ پاساژی تعطیل نیست.

وی بیان کرد: اگر برخی اوقات مردم شاهد آن هستند که یک یا چند واحد صنفی به سمت تعطیلی می‌روند تنها به خاطر امنیت و حفظ جان است. متأسفانه برخی از اغتشاشگران مغازه داران را تهدید می‌کنند از همین رو واحد صنفی برای جلوگیری از ناامنی واحد خود را موقت تعطیل می‌کند؛ در پاساژها هم چنین فرایندی جاری است.

اکبر پازوکی گفت: برخی از سودجویان به دنبال آن هستند که برای واحدهای صنفی مشکل و دردسر درست کنند و حتی بعضاً دیده شده که برخی از موتورسواران در حین تردد در خیابان امین حضور به فروشندان فحش می‌دهند و گروهی دیگر هم با ایجاد فضای ناامنی می‌خواهند واحدهای صنفی مجبور به تعطیلی شوند اما با این اوصاف واحدهای صنفی مقتدرانه و هوشمندانه در برابر فرصت‌طلبان ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند که مشکلی ایجاد شود.