به گزارش «نود اقتصادی»، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: همان طور که بارها عنوان کرده‌ام اصناف هیچ گاه در ایفای نقش خود کوتاهی نمی‌کنند و همواره در مسیر درست قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: در این روزها که اغتشاشگران و برخی از مردم به تحریک رسانه‌های معاند به خیابان می‌آیند، صنوف کشور تصمیم درست را گرفته‌اند و وارد هیچ کدام از فضاهای سیاسی نشدند و البته تحت تأثیر کشورهای متخاصم هم قرار نگرفتند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تمام واحدهای صنفی طی چند وقت گذشته روال طبیعی خود را داشته‌اند و سعی کردند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند. اصناف در بخش‌های مختلف کشور از اغتشاشات آسیب دیدند، به همین دلیل تمام سعی صنوف بر این است که غائله به وجود آمده را ختم کنند و اجازه ندهند برخی سودجویان از این فضا سوء استفاده کنند.

قاسم نوده فراهانی افزود: از همین رو همان طور که مردم دیدند، هیچ کدام از واحدهای صنفی طی روز گذشته تعطیل نکردند و تنها واحدهای صنفی مجبور به تعطیلی موقت شدند که اغتشاشگران به دنبال سودجویی بودند. 

وی بیان کرد: واحدهای صنفی مخالف هر گونه تعطیلی هستند از همین رو در روزهای اخیر هم از سوی اصناف هیچ تعطیلی رخ نداده و نخواهد داد. تمام واحدهای صنفی برای آنکه کسب و کارشان برقرار باشد و بتوانند به مردم خدمات مطلوب ارائه دهند نیازمند امنیت و آرامش هستند.