به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور، از حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۰ و  ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۶ و به ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

افزایش خشکسالی در کشور و رشد صادرات بخش‌های معدن‌پایه و نفت‌پایه ازجمله دلایل عقب‌ماندگی صادرات بخش کشاورزی در مقابل سایر بخش‌هاست.

 

خبرنگار: علی شیرزادیان