به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت تپ‌سی، درآمد عملیاتی این شرکت در ۶ماهه نخست امسال حدود ۲۵۶ میلیارد تومان بوده است.

این میزان در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۸ میلیارد تومان و در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۷۳ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی درآمد عملیاتی تپ‌سی طی ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲/۳ برابر شده است. 

قابل ذکر است این ارقام فقط درآمد خود شرکت است و اگر درآمد رانندگان را نیز در محاسبات لحاظ کنیم، رقم گردش مالی جابه‌جایی مسافر در این شرکت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت؛ به‌طوریکه طبق اطلاعات ارائه شده از سوی تپ‌سی، نزدیک به ۹۶ درصد درآمد عملیاتی شرکت از کمیسیون سفر بوده است.

با در نظر گرفتن این نکته که درآمد تپ‌سی از کمیسیون سفرها معادل ۱۵ درصد از کل هزینه سفرهاست، اگر ۲۴۵ میلیارد تومان را معادل ۱۵ درصد از کل گردش مالی سفرهای تپ‌سی بدانیم، مجموع گردش مالی سفرهای تپ‌سی (سهم شرکت + راننده) به ۱۶۳۷ میلیارد تومان می‌رسد.