به گزارش «نود اقتصادی» شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، روند تولید بیش از ۲۸۰ شرکت بورسی را بررسی می‌کند که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند.

بررسی این شاخص نشان می‌دهد شاخص مذکور در شهریورماه سال جاری با رشد ۶/۵ درصدی، در کنار مردادماه؛ رکوردار بیشترین رشد از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تاکنون است. 

همچنین بررسی شاخص تولید شرکت‌های معدنی نیز نشان می‌دهد رشد این شاخص در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲/۷ درصد بوده است.