به گزارش «نود اقتصادی»، فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: از سال ۹۵ تا سال ۹۹، از هر ۱۰۰ خانوار جدیدی که تشکیل شده، ۸۲ خانوارش مستأجر شدند. یعنی ۱۸ خانوار یا ۱۸ درصد خانوار‌های جدید، امکان ورود به بازار ملکی دارند.

وی بیان کرد: این‌ها کسانی هستند که پدر و مادر و خانواده‌هایی دارند که می‌توانند به آنها کمک کنند یا یک موقعیت شغلی خوب یا هر چیز دیگری دارند. بقیه مستأجر می‌شوند. نتیجه این‌که افرادی که خانه می‌خرند و می‌بینید خانه می‌خرند چه با وام بانکی چه بدون این، کسانی هستند که در واقع این کار را می‌کنند تا خانه را اجاره داده و کسب درآمد کنند. این کسب درآمد هم هیچ اشکالی ندارد، خیلی‌ها خانوار‌های مُسنی هستند که یک اندوخته‌ای دارند و به خاطر کمک خرج بازنشستگی‌شان انجام می‌دهند.