به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس آمارهای رسمی، در آخرین سال عملکرد دولت دهم ارزش صادرات کالای کشور ۹۸ میلیارد دلار بود. با این حال، در آخرین سال عملکرد دولت گذشته به علت ناتوانی و ضعف دولت در برابر تحریم‌ها، صادرات کالای کشور به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار رسید و به عبارتی نصف شد.

کارشناسان علل افت ارزش صادرات کشور در دولت گذشته را عدم توجه به بازارهای منطقه، کشورهای همسایه و کشورهای آمریکای لاتین و تمرکز بیش از حد روی برجام و روابط با کشورهای اروپایی می‌دانند.