به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، این مرکز براساس مولفه‌های و شاخص‌های مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را ۳.۷ درصد برآورد کرده است. 

طبق این گزارش، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۷.۹ درصد برآورد شده است. این میزان برای بخش نفت ۱.۱ درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، خدمات ۳.۶ درصد برآورد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان را منفی ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. 

قابل ذکر است برآورد رشد منفی برای بخش ساختمان درحالی است که دولت سیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن بوده و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.

به نظر می‌رسد این شاخص براساس عملکرد ضعیف رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی تا پایان بهار امسال صورت گرفته است.