به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، میزان صادرات گروه شیرینی و شکلات ایران از ۳۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ با کاهش ۲۳ درصدی به ۲۳۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در ۵ماهه نخست سال جاری نیز میزان صادرات این گروه نزدیک به ۴۸ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۵۴ میلیون دلاری ۵ماهه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. 

اما نگاهی به آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد حجم تجارت گروه شیرینی و شکلات در جهان بیش از ۴۴ میلیارد دلار است که سهم ایران با در نظر گرفتن رقم صادرات سال گذشته، حدود نیم درصد (۵۳/. درصد) است.