به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای صندوق توسعه ملی، از ابتدای فعالیت این صندوق تاکنون حدود ۵۳ درصد از تسهیلات صندوق به بخش پتروشیمی و پالایشگاه و استخراج نفت و گاز پرداخت شده است.

نیروگاه‌ها با سهم ۲۲.۶ درصدی دوم، مصالح ساختمانی با ۷.۸ درصد سوم، صنایع غذایی با سهم ۴.۸ درصدی چهارم و آهن و فولاد با سهم ۲.۷ درصدی پنجم هستند. درمجموع ۹۱ درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی به این ۵ بخش پرداخت شده و سهم سایر صنایع ۹ درصد است.