دکتر علینقی مشایخی، رئیس اسبق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» گفت: وقتی وزارت بازرگانی تشکیل شود، زمینه افزایش نفوذ و قدرت وارد کنندگان بیشتر می‌شود. نمایندگان شرکت‌های خارجی ، دلال‌ها و وارد کنندگان با ایجاد وزارت بازرگانی قدرتمند می‌شود و این به ضرر صنعت است. مدیری که مسئول توسعه صنعتی است به راحتی تحت فشار وارد کنندگان قرار نمی‌گیرد.