به گزارش «نود اقتصادی» بانک جهانی هرساله آماری را تحت عنوان «Remittance» منتشر می‌کند. این آمار بخشی از درآمد مازاد نیروی کار اعزام‌شده به خارج از کشور بوده که آنان به کشور مبدا خود (به خانواده‌هایشان) می‌فرستند.

براساس گزارش بانک جهانی، طی سال ۲۰۲۱ درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به خانواده‌هایشان ۷۰۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بوده است.

نیروی کار اعزامی هند با ارسال بیش از ۸۳ میلیارد دلار به کشورشان، در رتبه اول جهان قرار دارند. چینی‌ها با ۵۹/۵ میلیارد دلار دوم و مکزیکی‌ها با ارسال نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار سوم بوده‌اند. فیلپینی‌ها با ۳۵ میلیارد دلار، مصری‌ها با حدود ۳۰ میلیارد دلار و پاکستانی‌ها با ۲۶ میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. 

براساس این آمارها، نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور نیز طی سال ۲۰۲۱ یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار از درآمد مازاد خود را به خانواده‌هایشان فرستاده‌اند که معادل فقط ۱۹/. درصد از درآمد صادرات نیروی کار در جهان است. سهم ۱۹/. درصدی ایران درحالی است که سهم کشورمان از جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. 

قابل ذکر است طی سال ۲۰۲۱ بیشترین مقدار پول خارج شده از سوی نیروی کار (از کشورهای واردکننده نیروی کار) نیز مربوط به آمریکا با ۶۸ میلیارد دلار، امارات ۴۳ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳۴.۶ میلیارد دلار، سوئیس باغ ۲۸ و آلمان با ۲۲ میلیارد دلار بوده است.