به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۰ بانک صادرات، از ۶۹ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان تسهیلات شعب خارجی بانک صادرات، نزدیک به ۶۶ هزار میلیارد تومان آن معادل ۹۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی غیرجاری است.

این رقم با در نظر گرفتن نرخ ۲۰ هزار تومانی تسعیر دلار و ۲۲ هزار تومانی یورو، به حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین نکته عجیب اینکه، از مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری بانک صادرات، حدود ۹۳ درصد آن مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط گذشته) است. 

قابل ذکر است شعب خارجی بانک صادرات درحالی رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارد که این بانک برای شعب خارجی خود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار با نرخ سود یک تا ۵ درصد از بانک مرکزی دریافت کرده است.

نکته جالب دیگر، اینکه بدهکاران شعب خارجی صادرات دقیقا بدحسابان سیستم بانکی کشور هستند که در چندین بانک تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول دارند.