به گزارش «نود اقتصادی»، بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار داشت: امسال دومین سال متوالی کم‌‌بارشی است که در تهران داشتیم. براساس آخرین آمار، امسال تا امروز میزان بارندگی‌های تهران ۲۰۸ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد و نسبت به بلندمدت ۲۴ درصد کاهش را در میزان بارش‌ها نشان می‌دهد.

وی بیان کرد:در تمام سدها سیستم پایش آنلاین وجود دارد و خارج از سد نیز شرکت آب و فاضلاب کیفیت آب را به صورت دقیق بررسی می‌کند. علاوه بر این، وزارت بهداشت به صورت مداوم وظیفه کنترل و بررسی سدها را برعهده دارد و نگرانی بابت کیفیت آب تهران وجود ندارد.

بهروز رفیعی