به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، تعداد جمعیت بالای ۶۵ سال استان تهران از حدود ۱ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۷۷ هزار نفر تا سال ۱۴۱۵ خواهد رسید.

همچنین سهم جمعیت بالای ۶۵ سال استان نیز از ۸ فعلی به ۱۳ درصد می‌رسد. این درحالی است که طی ۱۴ سال آینده سهم جمعیت ۰ تا ۱۴ ساله کشور از ۲۰ تا ۲۱ درصد فعلی به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

 

خبرنگار: بهزاد آقالو