به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: علت اینکه در کشور ما خلق پول تورم ایجاد می‌کند برمی‌گردد به اینکه بانک مرکزی به عنوان نهادی که نظام پولی را مدیریت می‌کند و سیاست‌گذار و ناظر بر فعالیت شبکه بانکی است، نتوانسته وظایف خودش را به درستی انجام دهد که این هم دلایل زیادی دارد.

وی بیان کرد: ساختارهای فعلی برای اعمال سیاست پولی ناکارآمد و ضعیفی است. همچنین افرادی که به سیاستگذاری پولی منصوب می‌شوند و کار می‌کنند ممکن است صلاحیت‌های حرفه‌ای ممکن را نداشته باشد. اما آنچه مشخص است این است که تورم مزمن، بلندمدت و بالا در اقتصاد ایران حاکی از این است که کشور ما در این زمینه ضعف جدی دارد و متاسفانه نتوانسته سیاستگذاری‌های پولی را در چند دهه گذشته به نحو احسن انجام دهد.

ندری افزود: آنچه که اکنون مسجل و ثابت شده، این است که بانک مرکزی ایران در چند دهه گذشته خیلی موفق نبوده و نتوانسته از پس وظایف و اهدافی که برایش تعیین شده بر بیاید.