به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران سعی داشتند با جنجال و فرافکنی به مجلس و رسانه‌ها القا کنند که درآمد چندرغاز اتاق بازرگانی ارزش تحقیق و تفحص ندارد، اما بررسی صورت مالی گروه فولاد مبارکه اصفهان نشان می‌دهد این گروه برای عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۷میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومان سهم ۳ و ۴ در هزار به اتاق بازرگانی خواهد پرداخت. 

قابل ذکر است رقم نزدیک به ۲۰۸ میلیارد تومانی سهم اتاق بازرگانی از عملکرد فولاد مبارکه درحالی است که اتاق بازرگانی کل درآمد عملیاتی (یک در هزار، ۳ و ۴ در هزار) سال ۱۳۹۹ خود را ۲۷۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است. به عبارتی پرداختی سال ۱۴۰۰ فولاد مبارکه معادل ۷۶ درصد آن رقم است.