به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران؛ نرخ رشد پایه پولی کشور در یک‌ساله منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ به ۲۶٫۲ درصد رسیده است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ فعلی رشد پایه پولی نه‌تنها از مردادماه سال ۱۳۹۹ کمترین رقم است؛ بلکه اگر آمارهای طولانی‌تر را نیز بررسی کنیم نرخ رشد تیرماه سال جاری دومین نرخ رشد پایین پایه پولی از مرداد سال ۱۳۹۸ نیز هست.

قابل ذکر است از آنجایی که اثر پایه پولی با تاخیر بر روی نقدینگی می‌نشیند یا آثار خود  را می‌گذارد؛ در ماه‌های آتی شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی نیز خواهیم بود.

تداوم سیاست مدیریت این دو متغیر در کنار تخلیه آثار حذف ارز ترجیحی می‌تواند دولت سیزدهم را در کنترل نقدینگی و کاهش تورم به اهداف مدنظر خود برساند.

 

خبرنگار: اسماعیل کوهی مقدم