به گزارش «نود اقتصادی»، قاسم پیشه ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی: سیل های اخیر رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ۱۸ استان کشور وارد کرد که به سبب پایان سال زراعی دیگر امکان کشت محصولات زراعی و باغی وجود ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا‌ آغاز سال زراعی جدید باقی نمانده، از این حیث دولت باید ورود کند تا کشاورزان با دلگرمی بتوانند به تولید ادامه دهند چرا که در پی سیل اخیر بخشی از اراضی کشاورزی دچار خسران شدند که زیان آنها باید جبران شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با وجود شرایط خشکسالی و سیل های اخیر ، ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات دچار تهدید شده است که انتظار می‌رود ۵۰ درصد خسارات کشاورزان فاقد بیمه پرداخت شود تا تولیدکنندگان نسبت به بیمه اراضی و باغات ترغیب شوند.