به گزارش‌ «نود اقتصادی»، کامبیز ناظریان افزود:  در راستای کاهش بار شبکه توزیع برق، جلوگیری از بروز نوسان و خسارت به تجهیزات مشترکان برق پایتخت و در ادامه برنامه‌ریزی این شرکت در طرح برخورد با متخلفان و بهره‌برداران غیرقانونی از شبکه برق، با بررسی و اقدامات انجام شده توسط بازرسان مناطق 22 گانه این شرکت این تعداد ماینر کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن اتصال دستگاه‌های استخراج رمز ارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، از رصد مستمر و پیگیری بازرسان این شرکت در سطح پایتخت خبر داد.

منبع: وزارت نیرو