به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۰ میزان صادرات فرش و صنایع دستی ایران به رقم ۲۱۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد بیش از ۶۴ درصدی داشته است. 

با این‌حال به رغم رشد ۶۴ درصدی سال ۱۴۰۰ اما نگاهی به آمارهای بلندمدت نشان می‌دهد طی ۱۵ سال اخیر ارزش صادرات فرش و صنایع دستی با کاهش ۶۴ درصدی از حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ۱۵۴ میلیون دلار در سال ۹۸، حدود ۱۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ و ۲۱۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به‌عبارتی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صادرات فرش و صنایع دستی با سقوط ۶۴ درصدی از نظر ارزش دلاری مواجه شده است.