به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، در سال ۱۳۹۹ درحالی ارزش ریالی واردات انجام شده از مبدا گمرکات استان تهران نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما ارزش ریالی کل اقلام صادراتی از گمرکات استان حدود ۱۹/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.