به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی پازوکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگر FATF چیز بدی است، چرا چین، ترکیه و روسیه عضو آن هستند. این کشورها جز ۳۵ عضو اصلی هستند در حالی که جمهوری اسلامی قرار است جزء اعضا همکار باشد. وقتی وارد لیست سیاه FATF شویم هیچ کشوری نمی‌تواند با با ما همکاری کند.

 احمد صالحی، پژوهشگر اقتصادی گفت: پذیرش FATF یعنی این که ما در یک اتاق تاریک هستیم و شخصی دم در اتاق می‌خواهد به شما شلیک کند، با پذیرش FATF چراغ اتاق روشن می‌شود و آن شخص راحت‌تر به ما شلیک می‌کند. غربی‌ها اول تحریم را بردارند بعد ما پذیرش FATF را در دستور کار قرار می‌دهیم. تاجرهای خرد با معضل FATF رو به رو نشده‌اند. با تصویب FATF همین ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی هم در خطر است.