به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران پنج قلم کالای عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران در ۳ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به ترتیب شامل هندوانه با ۱۳۳ میلیون دلار ارزآوری در رتبه اول، گوجه فرنگی با ۱۱۰ میلیون دلار در رتبه دوم، پسته با ۶۶/۴ میلیون دلار سوم، سیب درختی با ۳۴/۶ میلیون دلار چهارم و سیب‌زمینی با ۳۲/۲ میلیون دلار در رتبه پنجم بوده است.