به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران در دوره ۸ساله دولت روحانی نرخ مالکیت مسکن از ۶۴/۲ درصد در سال ۱۳۹۲ با افزایش ۴/۱ درصدی به ۶۸/۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در این دوره تعداد مستاجران و افراد ساکن در خانه‌های رایگان نیز از ۳۵/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱/۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.