به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای مرکز آمار ایران، در بهار سال ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه بخش صنعت با بیش از ۵ واحد درصد افزایش از ۴۰/۷ درصد در زمستان به ۴۶/۳ درصد در بهار امسال رسیده است.

تورم فصلی نیز از ۷/۸ درصد در زمستان به ۱۲/۵ درصد در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. بخش صنعت غذایی با ۹۳ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه و ۴۴/۹ درصد تورم فصلی، بالاترین تورم را امسال داشته است.

همچنین آشامیدنی‌ها با تورم نقطه‌ای ۴۹ درصد و تورم فصلی ۲۸/۷ درصد، دومین صنعتی است که بالاترین نرخ تورم فصلی و نقطه‌ای را در بین صنایع مختلف داشته است. 

از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت افزایش تورم فصلی و نقطه‌ای بخش صنعت به‌واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با پرداخت نقدی و افزایش قیمت اقلام حمایتی رخ داده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند این تورم که ناشی از فشار سمت عرضه است، به‌‌زودی با تخلیه آثار آن، کاهشی خواهد بود و دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت. اما نگاهی به تورم سالانه نیز نشان می‌دهد تورم سالانه بخش صنعت در بهار ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد است که نسبت به نرخ ۵۶/۷ درصدی زمستان کاهش ۱۲ واحدی داشته است.