به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی پازوکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگر برجام چیز بدی است، چرا وقتی برجام در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد شاخص‌های اقتصادی ایران مثبت شد؟

احمد صالحی، پژوهشگر اقتصادی افزود: ۷۰ درصد رشد اقتصادی بعد برجام مربوط به افزایش فروش نفت بود. این رشد اقتصادی منجر به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی نشد و  اتفاقا آن موقع رکود شدیدی داشتیم. شهریور سال ۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی از ۳۰ به ۱۵ درصد غول نقدینگی بیدار شد. ترامپ خروج از برجام را به تاخیر انداخت تا نرخ سود بانکی در ایران کاهش یابد. نرخ سود بانکی را بعد از برجام بالا نگه داشتند تا با کاهش تورم مردم شیرینی برجام را حس کنند.