به گزارش «نود اقتصادی»، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بخش موثر در وضعیت پایه پولی به بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می‌شود که معمولاً تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کند، خوشبختانه دولت سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک به صفر بوده است.

وی بیان کرد: موضوع اصلاح نظام بانکی در کنترل نقدینگی و پایه پولی بسیار مهم است که برای آن برنامه‌های متنوعی وجود دارد و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها، سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها، کفایت سرمایه بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد، کاهش معوقات، بهبود شاخص‌های سلامت نظام بانکی از جمله این موارد است.

صالح آبادی افزود: کمیته‌ای در بانک مرکزی تحت عنوان کمیته اصلاح نظام بانکی شکل گرفته که بانک‌ها باید برنامه اصلاحی خود در را این کمیته ارائه و مصوب کنند و بر اساس آن اصلاحات بانک خود را در زمان‌بندی مشخص انجام دهند. در واقع اصلاحات بانکی در ابعاد مختلف و با برنامه مدون دنبال می‌شود.