به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، در این صندوق نزدیک به ۳۸۴ هزار نفر از حقوق‌بگیران، ورثه بازنشسته فوت شده هستند.

از این وراث، ۵۸ درصد از آنها همسر بازنشسته فوت شده، ۴۰ درصد فرزند بازنشسته فوت شده و مابقی نیز مادر، پدر، نواده و خواهر بازنشسته هستند.

همچنین نگاهی به آمارهای صندوق بازنشستگی بیانگر این موضوع است که میانگین حقوق پرداختی در این صندوق ماهانه حدود ۷ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان است. به عبارتی این ۳۸۴ هزار نفر ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان و سالانه حدود ۳۶/۵ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند. 

بخش جالب آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری این است که از وراث بازنشستگان، تعداد ۳۹ هزار و ۶۰۰ ورثه، علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی فرد فوت شده، خود نیز حقوق‌بگیر یا بازنشسته صندوق‌های دیگری هستند.

قابل ذکر است بذل‌وبخش‌های صندوق بازنشستگی کشوری درحالی است که این صندوق در سال جاری برای پرداخت حقوق حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کمک از دولت و بودجه عمومی می‌گیرد.