به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی شده گروه فولاد مبارکه، پاداش هیات‌مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان تعیین شده است که این مقدار نسبت به رقم ۸ میلیارد ۹۵۹ میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ رشد ۱۰۳ درصدی داشته است.

قابل ذکر است در سال ۱۴۰۰ از رقم ۱۸ میلیارد تومان پاداش گروه، ۷ میلیارد تومان آن برای شرکت اصلی و مابقی برای هیات‌مدیره سایر شرکت‌های زیرمجموعه است.