به گزارش «نود اقتصادی»، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت: سامانه مودیان بر این اساس طراحی شده که مالیات بر ارزش افزوده را پوشش دهد تا وقتی یک مودی اقدام به صدور فاکتور می‌کند از یک سمت بتواند فاکتور را در این سامانه ثبت کرده و خریدار هم به‌عنوان یک مودی دیگر با دسترسی به این سامانه خرید آن کالا یا خدمت را تایید کند. زمانی که فاکتور از سوی خریدار و فروشنده مورد تایید قرار گرفت سامانه نیز فاکتور نهایی را تایید خواهد کرد.

وی بیان کرد: درمجموع سامانه مودیان می‌تواند در شفاف‌سازی تراکنش‌های مالیاتی نظیر ارزش افزوده مبتنی بر فاکتور عملکرد خوبی داشته باشد به شرطی که تمام مودیان و فعالان اقتصادی تحت پوشش این سامانه قرار بگیرند، متعهد باشند و تعهداتشان را انجام دهند.

خالقی افزود: این سامانه ممیز را حذف نمی‌کند بلکه به تسهیل کار آنها کمک خواهد کرد، کار ممیزی صحت سنجی و تصدیق مستندات تخصیص مستحق مالیات تعلق یافته به هر مودی است. 

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن گفت: در نظام جدید تنها کار ممیزی‌ها کنترل فاکتورهای صادرشده خواهد بود چراکه در حالت فعلی بدون وجود سامانه وقتی فاکتوری توسط یک مودی مالیاتی در وجه شخصی صادر می‌شود این فاکتورها در سامانه مورد کنترل ممیزی قرار می‌گیرد تا صحت آنها تایید شود.