به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، مجموع فروش اوراق اسلامی منتشر شده از سوی دولت و شهرداری‌ها در دوماهه نخست امسال ۸/۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته در ۲ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش ۳۸/۵ درصدی داشته است.

طبق این آمار، فروش اوراق بدهی دولتی در ۲ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۹۲ درصدی داشته است.